Privātuma politika

Personas datu apstrādes pārzinis: SIA Adorarte . Adrese: Mārupes iela 33-30, Rīga, LV-1002.

Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītās jautājumos: adorartecosmetics@gmail.com , tālrunis +371 29995721 . Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties mūsu juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi.

Izmantojot mūsu internetveikala pakalpojumus un veicot preču iegādi, jūs piekrītat savu personu datu apstrādei un uzglabāšanai.

SIA Adorarte (turpmāk tekstā – “mēs”, “mūs” “mums”, “mūsu”) apņemas jūsu personas datus balstoties uz šādiem tiesiskajiem datu apstrādes pamatiem:

  • iegūta Jūsu piekrišana;
  • Mūsu tiesisko (leģitīmo) interešu realizācijai - lai realizētu starp mums un Jums pastāvošās saistības, vai noslēgto līgumu, vai no likuma izrietošās Mūsu leģitīmās intereses;
  • līguma noslēgšanai un tā izpildes nodrošināšanai;
  • tiesību normās paredzēto pienākumu izpildei - lai izpildītu Mums saistošos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
  • datua vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai - lai darbinieki Mūsu nodarbināto personu, Klientu un fizisko un fizisko īpašumu drošību.
  • “Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma Stripe, tāpēc mūsu uzņēmuma maksājumu izpildei nepieciešamas personas datus nodod platformas īpašniekam Stripe.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

Mēs veicam nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai esam personas datu drošību, kas nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

Personas datu apstrādes nolūki

Lai veiktu jūsu reģistrāciju mūsu internetveikalā, tādā veidā tiek izmantota iespēja Jums saņemt saistošas ​​akcijas un, kā arī piedāvātu jums citas priekšrocības un privilēģijas, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

Lai identificētu Jūs kā pircēju un preču saņēmēju, izrakstītu rēķinu, preces piegādes un izpildes citas ar noslēgtas Līguma izrietošās saistības, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi un norēķinu informāciju.

Lai nosūtītu Jums darījumu un administratīvo komunikāciju materiālus, piemēram, veiktās reģistrācijas vai pirkuma apstiprinājumu, atgādinājumu par nepabeigtu pirkumu, vai sīkāku informāciju par preces piegādi, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu un e-pastu.

Lai sniegtu atbildes uz jūsu jautājumiem, aizpildot mūsu mājaslapas saziņas sadaļu, tieši sazinātos ar mūsu personālu telefoniski vai elektroniski, mēs apstrādājam Jūsu brīvprātīgi sniegtos personas datus – vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī sniegt citu informāciju. Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai, lai zinātu ar jums un atbildētu uz Jūsu jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem.

Lai veiktu klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli, lai organizētu pakalpojumu līgumsaistību izpildi un klientu preces pasūtījuma veikšanu telefoniski, telefona saruna var tikt ierakstīta. Sarunu ieraksti tiek saglabāti ne ilgāk kā 3 mēnešus, izņemot gadījumus, un tos ir pieprasījumuušas tiesībsargājošās iestādes vai ir konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Šo pakalpojumu nodrošina telekomunikāciju pakalpojuma sniedzējs, ar kuru esam noslēguši sadarbības līgumu.

Lai nosūtītu uz Jūsu interesēm balstītus reklāmas materiālus, atlaides vai citus piedāvājumus, kam esat devis savu piekrišanu, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pirkuma un mājaslapas apmeklējuma vēstures informāciju.

Vēlamies Jūs informēt, ka piekrišana nav vienīgais pamats, lai mēs sūtītu jums komerciālos paziņojumus. Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta otrā daļa paredz arī gadījumus, kad komerciālos paziņojumus var sūtīt bez piekrišanas saņemšanas, piemēram, ja e-pasta adrese ir iegūta darījuma ietvaros.

Jūs varat saņemt iespēju atteikties, izmantojot e-pastā piedāvāto e-pastā piedāvāto atcelto iespēju atteikties no tiem, mainot nevar savu profilu1 sīkfailus, dzēšot nodrošinātos informācijas tālruni +37 29995721, vai nosūtot pieprasījumu komunikāciju uz e-pastu adorecosmetics@ gmail.com.

Lai piedalītos preču un pakalpojumu loterijās un konkursos, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pastu un tālruņa numuru. Izsakot vēlmi loterijās un konkursā, Jūs piekrītat savu personu datu apstrādei.

Piesakoties mūsu izsludinātajām vakancēm, nosūtot pieteikumu uz mūsu e-pastu adorartecosmetics@gmail.com , Jūs piekrītat sava CV un pieteikuma vēstulē norādīto personu datu apstrādei. Mēs apstrādāsim Jūsu datus tika atlases procesā uz amatu, kam esat pieteicies. Ja datu apstrāde notiks citos nolūkos, piemēram, lai informētu par, mūsuprāt, citām Jums piemērotām vakancēm, mēs pirms apstrādes sākuma Jūs informēsim un lūgsim Jūsu piekrišanu. Ja kandidāts būs norādījis atsauksmes, mēs apstrādāsim arī tā kontaktinformāciju, lai atlases procesā varētu izvērtēt sniegtās atsauksmes. Kandidāta atlases procesā mēs varam iegūt un apkopotu informāciju arī no personāla atlases uzņēmumiem.

Atgādinājums par nepabeigtu pirkumu

 

Informējam, ka izsūtīsim tehniskā atbalsta e-pastu 72 h laikā no brīža, kad nebūsiet pabeidzis noformēt pirkumu mūsu internetveikalā. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka jūs nav skārušas tehniskas problēmas pirkuma veikšanas brīdī un atsauktu preces rezervāciju.

Personas datu glabāšanas laiks

Mēs jūsu personas datu glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams apstrādes mērķis ir novērsti, un vien ilgu laiku līdz glabāšanai nav noteikti atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz jūsu sniegto piekrišanu, tad dati tiks veikti, kamēr jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta.

Personas datu nodošana

Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām prasībām, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Personas datu apstrādes vieta

Mēs, izstrāde, apstrādājam Jūsu personas datus ES/EEZ, un Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai izplatīti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ, atsevišķi gadījumi, kad ar sīkfailu starp veicam Personas datu apstrādi.

Bērni

Mēs nesniedzam pakalpojumus nepilngadīgām personām. Gadījumā, ja mēs uzzināsim, ka esam ieguvuši un apstrādājam nepilngadīgo personu datus, mēs veicam attiecīgas darbības, lai noņemtu šos personas datus.

Jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi

Jums saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem un tiesībām:

1) saviem personas datiem un saņemto informāciju par to apstrādi;

2) pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, vai izlabot tos pašam, ielogojoties savā profilā;

3) dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums mums pieprasa atjaunot datus;

4) atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei;

5) ierobežoti savu datu apstrādi - tiesības pieprasīt, lai mēs īsā laikā ierobežotam visu jūsu personas datus;

6) pieprasīt jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);

7) vērsties Datu valsts inspekcijā.

Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, aizpildot formu klātienē mūsu birojā : Mārupes iela 33. Rīga, LV-1002

uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Mēs varam veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi spēkā pēc publicēšanas mājas lapā. Jūs esat atbildīgs periodiski pārlasīt šo Privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.